Training scheme & registration

Basic Coatings Inspector (Level 1)
NL
September 2 up to 7, 2024 (week 36)
NL
October 28 up to November 2, 2024 (week 44)
NL
December 9 up to 14, 2024 (week 50)
NL
NL
NL
Certified Coatings Inspector (Level 2)
NL
November 25 up to 29, 2024 (week 48)
NL
NL
NL
NL
NL
Senior Certified Coatings Inspector (Level 3)
NL
December 3 upto 5 2024 (week 49)
NL
NL
NL
NL
NL